Домет

Израчунајте најдужу вредност домета хица.

Поена: 20 Аутор: stone

Задатак

N хица је испаљено са земље почетним брзинама V0, V1, ... Vn-1, под угловима D0, D1, ... Dn-1.
Уколико је g=9.81m/s2 израчунајте најдужи домет хица.

N
V
D
Нисте пријављени!
Пријавите се или региструјте налог како бисте решавали изазове.